Socis

A través d’aquest missatge, volem convidar a tots els que encara no són socis i sòcies de BLENDERCAT a plantejar-se la possibilitat d’obtenir el número de soci.

La quota de soci és de 30 € l’any i comporta avantatges, detallades més avall segons el tipus de soci.

Però ens sembla important ressaltar que, més enllà d’aquests avantatges personals, considerem que al fer-vos socis esteu col·laborant al creixement i el bon desenvolupament de la Comunitat Blender a Catalunya i per tant a l’Associació Blendercat. Les aportacions dels socis ens permeten, per exemple, comprar material per a impartir classes, assegurar en la mesura de les nostres possibilitats el bon funcionament de les trobades i millorar cada vegada més la nostra oferta actual de formació. També com més gran sigui el nombre d’associats, més visibles ens fem de cara a les institucions, i més pes tindrem a l’hora d’obtenir autoritzacions oficials per seguir fomentant el programari lliure i sobretot el Blender.

És un pas completament voluntari i podem entendre que no considereu necessari fer-vos socis, atès que us oferim les activitats sense ser-ho, però cada un de vosaltres compte i molt, i com més siguem, més podrem fer.

Els socis* de l’Associació Blendercat tenen accés a algunes zones restringides del web com el fòrum, descomptes en les activitats del blendercat, punt de trobada exclusiu per a treballs en equip, accés a l’arxiu de documentació no confidencial de l’associació, preavís de noticies, etc.. Per poder donar-vos accés com a socis cal que ompliu el formulari de FITXA DE SOCI: Al cap d’uns dies us contestarem per avisar-vos quan ja estigueu donats d’alta al grup de socis de l’Associació amb la documentació necessària segons el tipus de soci*. No és un procés automàtic. Quin tipus de soci vols ser? CONVIDAT(gratuït) Et dones d’alta a l’Associació Blendercat per està apuntat a la Comunitat Blender a Catalunya, rebre informació via email sobre les activitats i noticies de l’associació.Vens si vols a les edicions i pagues l’entrada. Soci presencial ( vens a les edicions i tens una quota l’any) Pertanys a l’Associació i tens dret com a soci a:

  • Obtenir els mateixos drets que els socis no presencials i a més,
  • Tenir descomptes del preu de les trobades/edicions o gratuïtat.
  • Accedir al Forum del Repte Blendercat: Treballs ens grup, consultes online,etc…
  • Formar part de l’equip que desenvolupa una feina en l’àmbit laboral.
  • Tenir veu i vot a les Assembles Generals.

Soci col·laborador (participes en les decisions de l’associació, vens a les edicions i tens una quota l’any) Pertanys a l’Associació i tens dret com a soci a:

  • Obtenir els mateixos drets que els socis  presencials i a més,
  • Tenir veu i vot a les Assembles Generals i poder ésser elegits per a càrrec de l’associació.
  • Formar part de l’equip organitzador sense cap cost per organitzar-ho (a càrrec de l’associació).

Es perdrà la qualitat de soci per: defunció, baixa voluntària comunicada per escrit al President o manca de pagament de dues anualitats consecutives sense justificació. En aquest darrer cas, el soci i sòcia donat o donada de baixa que vulgui reingressar haurà de satisfer l’import de les anualitats endarrerides. Quan a les baixes per defunció,la Junta Directiva resoldrà les peticions que se li formulin en aquest sentit. Les seves resolucions podran ésser recorregudes davant l’Assemblea General que revisarà la petició pronunciant-se de forma definitiva . Si teniu qualsevol problema envieu-nos un email a blendercat@blendercat.org indicant quin és el motiu.