REPTE BLENDER

REPTE. REALITZACIO D’UN PROJECTE FET EN BLENDER A TRAVÉS DE L’ASSOCIACIÓ BLENDERCAT ( )

OBJECTIU:
Projectar  integrament un treball dels socis i coordinar pel Blendercat.

REQUERIMENTS
Podran participar els SOCIS que s’incriguin en l’activitat REPTE BLENDERCAT i que implica l’aportació de treballs. Aquest repte però tindrà les seves pròpies hores de producció dins el projecte, així com un coordinador d’equip per poder cumplir els timimgs establerts.

Documentació del participant:
Nom y cognoms( comprovació amb el DNI el primer dia):
Telèfon:
E-mail:
Formulari firmat autoritzant la cesió dels drets/feina feta al festival.
La participació al repte es gratuïta.

El producte final haurà de ser d’un màxim de 5 minuts.
La temàtica s’haurà decidit al Forum www.blendercat.org/forum abans de l’obertura del Repte.
El desglossament de la producció serà lliurada el dia d’inici del repte entre la gent participant.
No s’inclouran missatges o escenes que fereixin la sensibilitat de les persones.
El coordinador del repte serà qui estableixi les competencies per a cada participant, qualsevol canvi/desacord es farà en el mateix moment del lliurament del timing de producció.
En els crèdits finals del projecte es llistarà els noms dels participant sense cap menció a l’area de treball realitzada, sempre i quan el participant hagi acabat la seva tasca segons el coordinador.
El curt pot ser declarat no projectable si no s’ajusten a les bases , no reuneixen les condicions tècniques o si no està acabat.

ORGANITZADORS DEL BLENDERCAT

El personal organitzador de Blendercat i el coordinador del repte vetllaran per el cumpliments de l’esdeveniment segons les bases de cada pojecte. Es organitzadors decidiran si l’obra presentada cumpleix els mínims. Els participants es sotmetran al veredicte del grup organitzatiu que serà inapelable. Es valorarà la originalitat de la història, el desenvolupament del guió, la creativitat, les tècniques utilitzades, la concordancia de la documentació lliurada i el bon funcioment en el transcurs del repte.

PUBLICACIÓ DE L’OBRA
Els participants autoritzen expresament que la feina realitzada durant el repte pot ser publicada i exhibida total o parcialment per l’organ organitzador en qualsevol mitja sense esmentar l’autoria personal però sí, fent referencia al repte Blendercat.