Blender

Blender és una completíssima suite de programari lliure 3D de codi obert,
que no només té eines per a la creació de contingut 3D, sinó que també té eines i funcions per a la creació i desenvolupament d’aplicacions interactives, videojocs, simulacions, vídeo-edició, efectes especials, postproducció de vídeo, … i es poden desenvolupar projectes complets sense utilitzar cap programari ni coneixements de programació. L’aplicació professional del Blender està més que reconeguda mundialment i abasta tots els camps de les arts digitals, a més de camps insospitats en què cada dia es desenvolupen noves utilitats per molt diverses tasques com en la interactivitat. Blender es desenvolupa oficialment ment per la Blender-Foundation que està activament implementant noves funcionalitats dia a dia, i extra oficialment per molts desenvolupadors de tot el món.

La millor característica del Blender és ser de codi obert i això permet que tothom qui vulgui i tingui coneixement, pot modificar i alterar les funcions per seu propi benefici, permetent que es puguin desenvolupar lliurement noves opcions i eines per im-plementarlas al programari.
Blender es complementa molt bé amb altres programaris lliures de manipulació d’imatges 2D o vectorials com: Gimp, Inkscape, MyPaint, MeshLab, … Amb els que es poden generar projectes professionals molt viables econòmicament. Avui en dia és un avantatge per a tota classe d’usuari estar al dia en l’ús i desenvolupament d’aquests programaris, ja que permeten realitzar projectes lliurement sense costos de llicències, ni recórrer a la pirateria o infringir alguna llei de drets.
Darrera de l’Open Source (programari lliure) hi ha una gran comunitat mundial molt accessible i que creuen fermament en la filosofia i l’ètica del compartir lliurement, que gràcies a les noves tecnologies de la informació es genera un remolí mundial en constant creixement en el que l’accés al coneixement és una realitat constant.